top of page

מדיניות פרטיות

PruddyGurl Exclusives זוכה להערכה גבוהה ביותר ביחס לפרטיות. שום מידע אישי לא יימכר לצד שלישי כלשהו. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים עבור חיובים עתידיים כלשהם על ידי PruddyGurl Exclusives. PruddyGurl Exclusives שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם PayPal, Intuit "Go-Payment" או Square עבור מספר כרטיס האשראי/חשבון הבנק האמור רק כדי להחזיר כספים לכרטיס האשראי/חשבון הבנק האמורים. במקרה זה, הלקוח יקבל דואר אלקטרוני לפני הזיכוי לחשבון.

 

 

 

 

 

 

 


אתר אינטרנט זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אנא שים לב שכאשר אתה לוחץ על אחד מהקישורים הללו, אתה תצא מהאתר של Pruddygurl Exclusives ונכנס לאתר אינטרנט אחר. אתרים אלה עשויים לאסוף או לבקש מידע אודותיך באופן עצמאי ואנו ממליצים לך לקרוא את הצהרות מדיניות הפרטיות של אתרים מקושרים אלה, שכן מדיניות הפרטיות שלהם עשויה להיות שונה מ-PruddyGurl Exclusives. 

קישורי אתרים

bottom of page